Main Content

درباره مرکز

معرفی بیمارستان

حوزه ریاست

آموزش

درمان

مدیریت

کانون شهید رجایی

آخرین خبرها

آرشیو اخبار
دکتر عباس قدیر

“ ”

دکتر عباس قدیر

خدمات ویژه

بیمه طرف قرارداد

رسانه ها

مطالب آموزشی

راهنمای مراجعین

نوبت‌دهی ویزیت پزشکان

خدمات مرکز

ساعات ملاقات مرکز

آمار بیمارستان امام رضا آمل

تعداد بخش ها ۱۵
تعداد تخت ها ۱۰۰
بیماران ترخیص شده در سال ۷۰۰

تماس با ما


شماره تماس : ۰۱۱
دورنگار : ۰۱۱

رایانامه : s.@behdasht.gov.ir

آدرس : استان مازندران، شهرستان آمل، خیابان امام رضا، بیمارستان امام رضا آمل