بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
تماس با ما

یـــا مَنِ اسـمُــهُ دَوآءٌ وَ ذِکــرُهُ شِـــفاءٌ
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی
  
دانشگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی مازنــدران
شبکه بهـداشت و درمـان شهرسـتان آمـــل
بیمارســـتان امام رضا (ع) آمــل
 

 
 
 
سرپرست بیمارستـان : آقای دکـترسیدناصر قدیرنژاد
مدیـر بیمارستان : آقای فرهاد صفائی
مدیـر خدمات پرستاری : خانم منیژه یوسفیـان ملّا 
 
  
 
استان مازندران - شهرسـتان آمل - خیابان امام رضا (ع) - بیمارستان امام رضا (ع) آمل
تلفن تماس : 15-43274011-011     پیامک :   10001218000800
کد پسـتی  :   37597-46149
  پست الکترونیک:  airhos@chmail.com
 
 
 
1399/11/11
Powered by DorsaPortal