بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
آزمايشگاه و سنجش هورمون - آسيب شناسي - ميكروب شناسي
 
فهرست آزمايشات قابل انجام در اين مركز درماني
 
 
شماره داخلي : 470-471-473
                                                                                           شماره داخلي سوپروايزر : 478
1397/06/15
Powered by DorsaPortal