بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
طحال 6.5 كيلوگرمي - 1393

     به گزارش مسئول بخش اتاق عمل بيمارستان امام رضا (ع) آمل ، جناب آقاي اميدي ، طي يك عمل جراحي ، طحالي به وزن 6.6 كيلوگرم از شكم بيمار مرد 53 ساله آملي خارج گرديد . نامبرده داراي پيش زمينه بيماري خوني بوده و پس از بيش فعالي طحال در ارتباط با بيماري و بالا آمدن شكم ، تنفس و استراحت براي ايشان بسيار دشوار شده بود . اين عمل جراحي طي 2 ساعت و با مديريت جناب آقاي دكــتر طيـــّبي ، متخصص جراحي عمومي انجام پذيرفته است . تيم جراحي شامل دكتر پهلوانزاده - متخصص بيهوشي ، خانم ها تقي پور و طهماسبي - تكنسين جراحي و خانم موسوي - تكنسين بيهوشي بوده اند .   
شايان ذكر است كه : طحال يكي از احشاء شكمي است كه ابعاد آن در حالت نرمال 12 در 8 سانتي متر و در سنين مختلف ، وظايف گوناگوني از جمله ، دخالت در كيفيت گلبول هاي قرمز و برداشتن گلبول هاي مسن ، ساخت آنتي بادي ، برداشت باكتري و سلولهاي خوني از جريان خون و در ابتداي بوجود آمدن جنين ، وظيفه خونسازي را بر عهده دارد . در دوران پس از تولد و در سنين كودكي، طحال يك منبع عمده و محل استقرار سلول هاي لنفوسيت نوع ( بي ) محسوب مي شود و نقش مهمي را در پاسخ هاي ايمني بدن ايفا مي كند . 

 
 
1395/01/11
Powered by DorsaPortal