بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
اورژانس
                                                                                         بخش اورژانس
 
                                           مسئول بخش اورژانس     
 
 
 
 
     اين بخش پس از نوسازي ، در سال 1393 ، باحضور جمعي از مسئولين استاني و شهرستاني و هم چنين مديران ارشد دانشگاه معظم علوم پزشكي مازندران افتتاح گرديد . در حال حاضر اين بخش داراي متخصصين طب اورژانس 24 ساعته براي تمامي شيفت ها و درتمامي روزها است و با پشتيباني پزشكان عمومي با تجربه و پرستاران كارآزموده و دسترسي به بيش از 20 تخت تحت نظر اورژانس با تعيين تكليف زير 6 ساعت ؛ مشغول خدمتگزاري به مراجعان محترم است . هم چنين 11 تخت تحت نظر در ساختمان جديد و درحال ساخت اورژانس نيز بزودي به اين مجموعه اضافه مي شود .
 
 
 
 
 
 
1397/06/27
Powered by DorsaPortal