بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
آمادگي دفــاعي
 
از ديگر وظايف كانون هاي بسيج ، ايجاد آمادگي هاي دفاعي لازم در بين پرســـنل عضـو بسيج در جهت تحقق اهداف بلند مدت نظام مقدس جمهوري اسلامي است و آن وجود آمادگي هاي دفاعي و نظامي لازم در بين اقشـار مختلف مردم در هنگام بروز موقعيت هايي است كه به اين آموزش ها نيـــاز خواهد بود . با توجه به جو عمومي منطقه خـــاور ميانه و خليــج فــارس و و بروز تهديدهاي تروريستي در اطراف خاك مقدس ايــران عزيز ، وجود پرسنل درمــاني آموزش ديده در حوزه دفـاعي ، امري معقول و ملـــزوم بنظر مي رسد .
 
 
 
1395/03/25
Powered by DorsaPortal