بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
اطفال

                                      درمانگاه تخصصي

                                               اطفال

روز در هفته

ساعت

پزشك

شنبه

12-10

دكتر كاظمي

18-16:30

دكتر كاظمي

 

يكشنبه

12-10

دكتر كاظمي

10-8:30

دكتر فتح اله پور

18-16:30

دكتر كاظمي

 

دوشنبه

11-8:30

دكتر فتح اله پور

12-11

دكتر كمالي

18-16

دكتر فتح اله پور

سه شنبه

12-10

دكتر تقوي

 

چهارشنبه

10-8:30

دكتر فتح اله پور

12-10

دكتر كاظمي

18-16:30

دكتر كاظمي

پنج شنبه

12-10

دكتر كاظمي

 
1398/02/23
Powered by DorsaPortal