بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
عفوني

                                        درمانگاه تخصصي

                                                عفوني

روز در هفته

ساعت

پزشك

شنبه

12-7:30

دكتر مهدوي عمران

18-16

دكتر نيك خواهان

يكشنبه

12-10

دكتر نيك خواهان

18-16

دكتر نيك خواهان

دوشنبه

12-10

دكتر كريمي

18-16

دكتر نيك خواهان

سه شنبه

12-10

دكتر نيك خواهان

18-16

دكتر نيك خواهان

چهارشنبه

12-7:30

دكتر مهدوي عمران

پنج شنبه

12-10

دكتر نيك خواهان

 
1398/02/23
Powered by DorsaPortal