بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
قلب وعروق

                                        درمانگاه تخصصي

                                             قلب و عروق

روز در هفته

ساعت

پزشك

شنبه

11:30-9:30

دكتر قاسمي

14-10

دكتر ميرجاني

يكشنبه

12-9:30

دكتر قاسمي

12-9

دكتر اسماعيلي

دوشنبه

13:30-10:30

دكتر احمدزاده

14-11

دكتر ميرجاني

سه شنبه

13:30-9

دكتر شيرازي

12-9

دكتر اسماعيلي

چهارشنبه

14-10

دكتر ميرجاني

12-10

دكتر جباري

پنج شنبه

9-7:30

دكتر شيرازي

 
1398/02/25
Powered by DorsaPortal