بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
دندانپزشكي

                                       درمانگاه تخصصي

                                          دندانپزشكي

روز در هفته

ساعت

پزشك

شنبه

12:30-10:30

دكتر چگين

10:30-7:30

دكتر توسلي

12-10

دكتر نوري بيات

11:30-9:30

دكتر توكلي

17-15

دكتر توكلي

يكشنبه

12:30-10:30

دكتر چگين

10:30-7:30

دكتر توسلي

11-9

دكتر مهرنوش محمدي

11:30-9:30

دكتر توكلي

17-15

دكتر توكلي

16-14

دكتر توسلي

دوشنبه

12:30-10:30

دكتر چگين

10:30-7:30

دكتر توسلي

11-9

دكتر مهرنوش محمدي

12-10

دكتر نوري بيات

17-15

دكتر توكلي

16-14

دكتر مهرنوش محمدي

سه شنبه

12:30-10:30

دكتر چگين

10:30-7:30

دكتر توسلي

11-9

دكتر مهرنوش محمدي

11:30-9:30

دكتر توكلي

16-14

دكتر توسلي

17-15

دكتر توكلي

چهارشنبه

12:30-10:30

دكتر چگين

10:30-7:30

دكتر توسلي

11-9

دكتر مهرنوش محمدي

12-10

دكتر نوري بيات

پنج شنبه

11:30-9:30

دكتر توكلي

 
1398/02/25
Powered by DorsaPortal