بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
روانپزشكي

                                  درمانگاه تخصصي

                                       روانپزشكي

روز در هفته

ساعت

پزشك

شنبه

12-10

دكتر عفت محمدي

يكشنبه

14-11:30

دكتر باقري

12-9

دكتر شعبان زاده

دوشنبه

12-10

دكتر اميدوار

سه شنبه

14-11:30

دكتر باقري

12-9

دكتر شعبان زاده

چهارشنبه

10-8

دكتر باقري

 
1398/02/25
Powered by DorsaPortal